Avís legal

 1. CONDICIONS D’ÚS
  En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL, amb C.I.F. B98609563 i domicili en CARRER ALGEPSER, 18-2 P.I. TÀCTICA, PATERNA, CP 46980, província de València és titular del lloc web www.editorialsargantana.com L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: administracion@gruposargantana.com
 2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
  La navegació per, accés i ús dels llocs web de GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL totes les condicions d’ús que s’estableixen ací sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
  La pàgina web de GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis o mail emesos per GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL per a accedir a determinats continguts o serveis oferits per la web.
  L’ús de la informació, serveis i dades oferides per GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguen suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
  Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web puga patir, directa o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.
  En particular, ja títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.
 3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
  GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals puga accedir l’usuari a través dels enllaços establits en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir a través dels enllaços. GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que puga derivar-se de la navegació per les seues pàgines web. En conseqüència, GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l’usuari a causa de la navegació per Internet. GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que porten causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
  L’accés a la web: www.editorialsargantana.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
  GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.
 4. PUBLICITAT
  La web www.editorialsargantana.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seua inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguen ser aplicable.
  www.editorialsargantana.com no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguen contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
 5. MODIFICACIONS
  GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seues condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguen publicades en la web i fins que no siguen modificades per altres posteriors.
  L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això
 6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
  Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seues pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seues pàgines web sense el consentiment explícit de GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL
  Així mateix GRUP EDITORIAL **SARGANTANA, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda de les seues pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.
 7. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
  La relació entre l’usuari i GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que puga sorgir entre l’usuari i GRUP EDITORIAL SARGANTANA, SL els jutjats o tribunals de la localitat de VALÈNCIA