Contacte

Esperem que els continguts de  XIULIT siguen del vostre grat.

contacte1

XIULIT es ven en llibreries o en la nostra web. Si ets un llibreter i vols tenir la nostra revista, la distribuïdora per a València i Castelló és GEA Llibres, per a Alacant la distribuïdora és GAIA. Per a Catalunya i Balears la distribuidora és Netcom2.

Comprar a la Botiga Online

Formulari de Contacte

 

Per a qualsevol dubte escriu-nos al correu electrònic: xiulit@xiulit.com o completa el següent formulari.

  Nom (requerit)

  E-mail (requerit)

  Assumpte

  Missatge

  Escriu el text de la imatge: captcha

  He llegit i accepte la política de privacitat

  POLÍTICA DE PRIVACITAT: Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per REVISTA XIULIT. Pablo Herranz Dieguez, con NIF 29162402 N, c/Pintor Peris Aragó 29, Alboraia. VALÈNCIA, xiulit@xiulit.com, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de la administración del servei. Les dades facilitades seran incorporades a un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
  Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por REVISTA XIULIT. Pablo Herranz Dieguez, con NIF 29162402 N, c/Pintor Peris Aragó 29, Alboraya. VALENCIA, xiulit@xiulit.com, como titular responsable del fichero, en el uso de la administración del servicio. Los datos facilitados serán incorporados a un fichero, comunicado al Registro Gneral de Protección de Datos. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).