Polítiques de Privacitat

1. Avís i informació legal i la seva acceptació

El present avís i informació legals (d’ara endavant, el “avís legal”) regula l’ús dels serveis que es posen a disposició dels usuaris d’internet a través d’aquest lloc web.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del (en endavant, el “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en aquest lloc web a el moment mateix en què l’usuari accedeixi. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que pot patir modificacions.

Així mateix, la utilització del lloc es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari que poden substituir, completar i / o modificar el present avís legal.

2. Condicions d’accés i utilització

El contingut de la present pàgina web és propietat de “REVISTA XIULIT” D’ara endavant “L’EMPRESA”. “L’EMPRESA” no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquesta pàgina web, ni assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines. Quant als continguts dels enllaços que contenen les seves pàgines web, “L’EMPRESA”, no assumeix responsabilitats de cap tipus.

Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del lloc web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a “L’EMPRESA” permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a “L’EMPRESA” oa tercers per la informació que faciliti.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els serveis que ofereix de conformitat amb la llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de “L’EMPRESA”, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’internet (maquinari i programari).

En particular, ia títol no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, fotografies, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, enregistraments, i en general , qualsevol classe de material, sense permís exprés de “L’EMPRESA”.

Obligació de fer un ús correcte dels continguts

L’usuari es compromet a no:

(A) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que aparegui expressament indicat sota llicència de “L’EMPRESA”.

(B) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de “L’EMPRESA” o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els continguts emprant per a això, mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del, dels serveis i / o dels continguts.

Ús dels serveis oferts en conformitat amb la política anti-spam

L’usuari s’obliga a abstenir-se de:

(I) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment;
(Ii) remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
(Iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
(Iv) utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través dels serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors;
(V) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució.
Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar a “L’EMPRESA” remetent un missatge per correu electrònic.

3. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l’Ús del Web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la web, no obstant això, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web.

L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular de la web basada en la utilització per l’Usuari del Web. En el seu cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionament del web

El titular de la web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del Web.

Així mateix, el titular de la web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular de la web.

El titular de la web està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir a l’Usuari a altres Web gestionats per tercers.

El titular de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la Web enllaçada.

4. COOKIES

L’accés a aquest web implica la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com ara visites, mida de lletra, o pàgines concretes que visiti.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Disposa de més informació sobre les cookies a: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie

SOBRE L’ÚS DE GOOGLE ANALYTICS

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. També pot rebutjar l’ús de les cookies i l’ús de les dades relacionades amb el lloc (incloent la seva adreça IP) a Google així com impedir el tractament d’aquestes dades per Google mitjançant la descàrrega i instal·lació d’un plug-in en el següent enllaç : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

5. Web Beacons

Aquest lloc pot albergar també web Beacons (també coneguts per web bugs). Els web Beacons solen ser petites imatges d’un píxel per un píxel, visibles o invisibles col·locats dins del codi font de les pàgines web d’un lloc. Els Web Beacons serveixen i s’utilitzen d’una forma similar a les galetes. A més, els web Beacons solen utilitzar-se per mesurar el trànsit d’usuaris que visiten una pàgina web i poder treure un patró dels usuaris d’un lloc.

Disposa de més informació sobre els web Beacons a: http://es.wikipedia.org/wiki/Web_bug

6. VIGÈNCIA

Es podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions generals. La vigència temporal d’aquestes condicions generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola.

Avís Legal i Protecció de Dades Personals

1) DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR

Pablo Herranz Dieguez (en endavant, “REVISTA XIULIT”), és el titular de la pàgina web www.xiulit.com En relació amb el mateix s’estableix el present avís legal, que ha estat elaborat d’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”) i la resta de normativa concordant, amb l’objecte de regular l’ús del portal al qual s’accedeix a través de la Pàgina d’Internet www.xiulit.com

2) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, “LOPD”), se l’informa que les dades recollides a través d’aquest portal oa través de les línies d’atenció telefònica seran incloses en un fitxer de dades personals responsabilitat de Pablo Herranz Dieguez, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis, gestió dels serveis relacionats amb l’activitat de l’EMPRESA, així com l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà, per a això, per la present, l’usuari presta el seu consentiment exprés. En qualsevol moment, vostè es podrà negar a rebre comunicacions comercials posant-se en contacte gratuïtament amb nosaltres a través de la següent adreça: xiulit@xiulit.com.

L’usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant la remissió d’una comunicació a l’adreça del responsable del fitxer, havent d’incloure el seu nom , cognoms, fotocòpia del seu DNI, un domicili a efecte de notificacions i indicar expressament el dret que desitja exercitar, posant-se en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça: xiulit@xiulit.com.

Pablo Herranz Dieguez es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament (RD 1720/2007, de 21 de desembre) i la resta de legislació aplicable.